Share
Go down
Posts : 14
Join date : 07/05/2018
Xem lý lịch thành viên

Bài toán về tổng và tỉ

on Wed 09 May 2018, 1:27 pm
Một cửa hàng rau quả có 185,5kg chanh và cam. Sau khi bán, người bán hàng thấy rằng: lượng chanh đã bán bằng 1/4 lượng cam đã bán và lượng chanh còn lại nhiều hơn lượng cam còn lại 17,5kg. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu ki - lô - gam mỗi loại, biết rằng ban đầu số chanh bằng 2/3 số cam?
Posts : 14
Join date : 07/05/2018
Xem lý lịch thành viên

Re: Bài toán về tổng và tỉ

on Wed 09 May 2018, 1:27 pm
Bài giải
Lúc đầu số chanh có là: 185 : (2+3) x 2 = 74,2 (kg)
Số cam lúc đầu là: 185 - 74,2 = 111,3 (kg)
Lúc đầu Cam nhiều hơn chanh số kg là: 111,3 - 74,2 = 37,1 (kg)
Theo bài ra sau khi bán số chanh nhiều hơn số cam là 17,5 kg nên:
Số cam đã bán nhiều hơn số chanh đã bán số kg là:
     37,1 + 17,5 = 54,6 (kg)
Số chanh đã bán là:
54,6 : (4 - 1) = 18,2 (kg)
Số cam đã bán là: 54,6 + 18,2 = 72,8 (kg)
                 Đáp sô: Số chanh đã bán: 18,2 kg
                             Số cam đã bán:    72,8 kg
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Người đăng : lydiep Đăng lúc : on Wed 09 May 2018, 1:27 pm Chuyên Mục :  :: Khơi niềm đam mê toán học
Một cửa hàng rau quả có 185,5kg chanh và cam. Sau khi bán, người bán hàng thấy rằng: lượng chanh đã bán bằng 1/4 lượng cam đã bán và lượng chanh còn lại nhiều hơn lượng cam còn lại 17,5kg. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu ki - lô - gam mỗi loại, biết rằng ban đầu số chanh bằng 2/3 số cam?
Người đăng : lydiep Đăng lúc : on Wed 09 May 2018, 1:27 pm Chuyên Mục :  :: Khơi niềm đam mê toán học
Bài giải
Lúc đầu số chanh có là: 185 : (2+3) x 2 = 74,2 (kg)
Số cam lúc đầu là: 185 - 74,2 = 111,3 (kg)
Lúc đầu Cam nhiều hơn chanh số kg là: 111,3 - 74,2 = 37,1 (kg)
Theo bài ra sau khi bán số chanh nhiều hơn số cam là 17,5 kg nên:
Số cam đã bán nhiều hơn số chanh đã bán số kg là:
     37,1 + 17,5 = 54,6 (kg)
Số chanh đã bán là:
54,6 : (4 - 1) = 18,2 (kg)
Số cam đã bán là: 54,6 + 18,2 = 72,8 (kg)
                 Đáp sô: Số chanh đã bán: 18,2 kg
                             Số cam đã bán:    72,8 kg
Bài Cùng Chuyên Mục
Bình Luận
[